Invitació per a la contractació de subministrament en règim de lloguer, muntatge, i desmuntatge d'envelats i selecció d'equipaments complementaris per al Saló Nàutic de Palma que tindrà lloc del 28 d'abril al 2 de maig del 2017.

Adjuntam la següent documentació:

1.Plec de prescripcions tècniques 
2.Plec de cláusules administratives
3.Documentació complementària
4.Resolució