Invitació per a la contractació del muntatge, manteniment i desmuntatge de pantalans flotants. Treballs submarins d'adequació de sistemes de fondeig i amarratge. Serveis de marineria i manteniment d'instal·lacions sub-aquàtiques del Saló Nàutic de Palma que tindrà lloc del 28 d'abril al 2 de maig del 2017.

Adjuntam la següent documentació:

1.Plec de prescripcions tècniques 
2.Plec de condicions administratives
3.Documentació complementària
4.Resolució