Invitació per al contracte de difusió d'una campanya publicitaria divulgativa, per a la captació de visitants i informació per al Saló Nàutic de Palma que se celebrarà del 28 d'abril al 2 de  maig del 2017.

Adjuntam el Plec de prescripcions tècniques
i el Plec de condicions administratives.