Invitació per a la producció i contractació servei publicitat per a Fira Stocks-Menorca 2017 que se celebrarà del 3 al 5 març 2017.

Adjuntam el Plec de prescripcions tècniques

El termini per a la presentació d'ofertes finalitzarà el 17 de febrer a les 14:00 hores. Les ofertes s'han d'enviar en sobre tancat a l'atenció de la directora gerent de l'IDI, Núria Hinojosa.

Canvis de darrera hora en la programació de les falques de COPE MENORCA.

Queden així:

- 9 falques de 7 a 13 hores
- 4 falques de 13 a 15 hores