Licitació d'un contracte de servei d'hosteses per a la fira Estocs-Menorca 2017 que tindrà lloc del 3 al 5 de març de 2017.

Adjuntam el Plec de prescripcions tècniques

El termini per a la presentació d'ofertes finalitzarà el 13 de febrer a les 14.00 hores.

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb Francisca Ferragut, telèfon 628 721 331