Licitació d'un contracte de serveis per a l'organització del I Fòrum d'Inversió del sector nàutic en el marc del XXXIV edició del Saló Nàutic de Palma, que tindrà lloc del 28 d'abril al 2 de maig del 2017.

Adjuntam el Plec de prescripcions tècniques i clàusules particulars

El termini per a la presentació de proposicions finalitzarà el proper 9 de febrer a les 14.00 hores.

Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb Vanessa Rosselló, telèfon 971 177 601. Extensió: 62886