Mapping Clústers

L'IDI ha exercit de dinamitzador de diferents clústers, especialment en les fases inicials de diagnòstic, en la definició i posada en marxa d'un pla d'accions per a la millora competitiva de les empreses, i en la promoció de projectes col·laboratius que incorporin elements d'innovació.

Aquesta dinamització s'ha fet per a cada clúster mitjançant jornades d'immersió estratègica, tallers d'estratègia empresarial i negoci, cursos de formació específics, realització de visites a empreses, elaboració de plans estratègics, i identificació de projectes conjunts amb un component innovador.
Consultau i descarregau-vos el mapping
Eina OBMAIB

Posem a disposició de totes aquelles empreses industrials una base de dades des d'on es poden obtenir informació rellevant a l'hora de fer recerca o estudi industrial: nombre de treballadors, volum d'ingressos, caracterització per municipis, i informació general per CNAES. OBMAIB